Ciało ludzkie codziennie ulega napięciu. Jest to spowodowane stresem, urazem lub złymi nawykami. Organizm ludzki to nie pojedyncze organy, ale ciało jako całość. Natomiast istota leczenia nie polega na przyniesieniu chwilowej ulgi, lecz usunięciu przyczyn.

Terapia wisceralna jest postępowaniem leczniczym, który ma na celu przywrócenie prawidłowego napięcia, elastyczności i ruchomości narządów wewnętrznych.

Organy są otoczone i „podwieszone” przez system powięzi, które poprzez krezki, więzadła i otrzewną przytrzymują je i łączą. Ten system, szczególnie w tylnej ścianie jamy brzusznej może powodować zmiany napięć w całym układzie powięzi oraz przez system połączeń tkankowych. A co za tym idzie powodować bóle w miejscach przyczepów (np. bóle pleców, stawów krzyżowo-biodrowych) czy w miejscach dużo bardziej odległych (np. w barku czy szyi).

W terapii wisceralnej terapeuta wykorzystuje dłoń. Jest ona jednocześnie instrumentem diagnostycznym i narzędziem terapeutycznym. Techniki wykorzystywane w terapii trzewnej wprowadzają bodziec stymulujący odpowiedź organizmu. Stosowanie tych technik cechuje się zachowaniem pełnego szacunku dla ludzkiego ciała. Oczywiście w żadnym wypadku nie narzucamy własnej woli, a jedynie manipulujemy pewnymi procesami, które uległy zaburzeniu.

Terapia wisceralna jest obok technik mięśniowo – powięziowych i czaszkowo – krzyżowych główną składową osteopatii. Opiera się na ścisłym anatomicznym połączeniu danego narządu wewnętrznego z tkanką miękką. Praca na narządach wewnętrznych daje możliwość diagnostyki i leczenia objawów znajdujących się zazwyczaj w znacznej odległości od miejsca przyczyny bólu lub schorzenia.

Terapia trzewna Poznań

Przykład. Przyczyną bólu lędźwiowego w 90% są niedrożne jelita, zastoje na poziomie zastawki krętniczo- kątniczej, esicy lub skumulowany w jelitach gaz fermentacyjny. Wszystko to powoduje przeciążenia na przyczepach ściennych otrzewnej w okolicy lędźwiowej.

Terapia manualną na poziomie jamy brzusznej eliminuje napięcia, uelastycznia połączenia między znajdującymi się w niej narządami. Tym samym zmniejsza wpływ czynników trzewnych na przyczynę dolegliwości bólowych.